Επανεισδοχή στην υπηρεσία

8. Σε περίπτωση μη επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εκλογές, αυτός επιστρέφει στη θέση που κατέχει και η υπηρεσιακή κατάσταση αυτού δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητά του και τις γνώμες που έχει εκφράσει κατά την προεκλογική περίοδο.