Συνέχιση της ποινικής διαδικασίας και συνεργασία με τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων

21.-(1) Οι διωκτικές αρχές, δύνανται να συνεχίσουν την ποινική διαδικασία ακόμα και εάν το θύμα αποσύρει την κατάθεσή του ή εάν αυτό έχει εν τω μεταξύ για οποιοδήποτε λόγο επαναπατρισθεί.

(2) Σε περίπτωση που θύμα, υποβάλλει παράπονο στις αρχές της Δημοκρατίας για τη διάπραξη αδικημάτων, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εναντίον του σε άλλο κράτος συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων και η Δημοκρατία δεν έχει δικαιοδοσία να ενεργήσει, οι διωκτικές αρχές διαβιβάζουν αμέσως το παράπονο του θύματος στις αρμόδιες αρχές του κράτους όπου διαπράχθηκε το αδίκημα.

(3) Σε περίπτωση που διαβιβαστεί στη Δημοκρατία οποιοδήποτε παράπονο θύματος, που διαμένει σε άλλο κράτος συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων, για τη διάπραξη εναντίον του, αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο στη Δημοκρατία, οι διωκτικές αρχές της Δημοκρατίας προχωρούν στη διερεύνηση του παραπόνου με τον ίδιο τρόπο που θα έπρατταν εάν το θύμα διέμενε στη Δημοκρατία.