Μισθοί, ωρομίσθια και συντάξεις

14. Οι μισθοί, τα ωρομίσθια και οι συντάξεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει διαφορετικά ο Υπουργός.