ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 4)

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Γενικός Ελεγκτής