Σημείωση
12 του Ν. 127(Ι)/2021Έναρξη ισχύος του Ν. 127(Ι)/2021

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 127(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ την 4η Οκτωβρίου 2021.