Κριτήρια για παραχώρηση προηγούμενης έγκρισης

21. [Διαγράφηκε]