Ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους

20. Σε περίπτωση που το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος ή της παροχής υπηρεσιών πληρωμής σε τρίτους εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, ενημερώνει σχετικά την Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή εξειδικεύει με οδηγία της την έννοια των λειτουργικών δραστηριοτήτων και ορίζει προϋποθέσεις για την ανάθεση αυτών σε τρίτους.