Απαγόρευση τοκοφορίας

28. Απαγορεύεται η χορήγηση τόκου ή οιουδήποτε άλλου οφέλους συνδεόμενου με τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος κατέχει το ηλεκτρονικό χρήμα.