Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των συναφών προνοιών του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικού) Νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: