Σημείωση
17 του Ν. 3(Ι)/2016Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής του Νομοθέτη, υφίστανται δύο άρθρα με τον αριθμό 58, αφού έδωσε οδηγίες με τον Τροποποιητικό Νόμο 3(Ι)/2016 για προσθήκη νέου άρθρου 58, ενώ ήδη υφίστατο προηγουμένως άρθρο με τον ίδιο αριθμό.