Φύλαξη του ταμείου

6. Το ταμείο βρίσκεται υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.