Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

8. Στους αιχμαλώτους πολέμου και στους εξαρτωμένους τους παρέχεται από την κυπριακή πολιτεία δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου.