Προληπτική δράση

7.-(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει συμβεί ακόμη περιβαλλοντική ζημιά αλλά υπάρχει επικείμενη απειλή να προκληθεί τέτοια ζημιά, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λάβει αμέσως τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

(2) Όπου η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαίο και εν πάση περιπτώσει όταν η επικείμενη απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς δεν εξαλείφεται παρά τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή για όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης το ταχύτερο δυνατό.

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή-

(α) Να απαιτήσει από το φορέα εκμετάλλευσης την παροχή πληροφοριών για τυχόν επικείμενη απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς ή για περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες για τέτοια επικείμενη απειλή,

(β) να απαιτήσει από το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα,

(γ) να δώσει εντολές στο φορέα εκμετάλλευσης οι οποίες και να τηρηθούν από αυτόν για τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, ή

(δ) να λάβει η ίδια τα αναγκαία προληπτικά μέτρα.

(4) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λάβει τα προληπτικά μέτρα και να επωμισθεί τις σχετικές δαπάνες με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (3). Αν ο φορέας δε συμμορφωθεί ή αν αυτός δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ή αν δεν υποχρεούται δυνάμει του παρόντος Νόμου να αναλάβει τις δαπάνες, τότε η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λαμβάνει η ίδια αυτά τα προληπτικά μέτρα και να ανακτά τις δαπάνες μέσω της δικαστικής οδού.