Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης διαμερισμάτων

7. Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για διαμερίσματα ή μονάδες που σχεδιάζονται για χωριστή χρήση σε συγκροτήματα δύναται να βασίζεται –

(α) στην αξιολόγηση ολόκληρου του κτιρίου, στις περιπτώσεις συγκροτημάτων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης, ή

(β) στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του ιδίου συγκροτήματος.