Χρήση της ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας και του ανταγωνιστικού διαλόγου

30. [Διαγράφηκε]
Χρήση της ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας και του ανταγωνιστικού διαλόγου

30. [Διαγράφηκε]