Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

14. [Διαγράφηκε]