Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]