Εξουσία επιστροφής του φόρου κατανάλωσης

102. Όταν προϊόντα του παρόντος Μέρους παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση η προμήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σε αυτά.