Προσδιορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης

37. Για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα που φορολογούνται με βάση τα χίλια λίτρα σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15 βαθμών Κελσίου.