Μεταβολή συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης

39. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να επιβάλει, σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσότερων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυξημένο ή μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αποθέματα ενεργειακών προϊόντων, τα οποία έχουν διατεθεί για κατανάλωση στη Δημοκρατία.