Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών

44Ε. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών διενεργούνται από τον Αρχηγό με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.