Βιβλία, αρχεία και αναφορές από μέλη της Αστυνομίας

14. Κάθε μέλος της Αστυνομίας τηρεί τέτοια βιβλία και αρχεία και υποβάλλει τέτοιες αναφορές στον Αρχηγό, όπως ο Αρχηγός δύναται από καιρό σε καιρό να ορίζει.