Εξάρτυση ειδικών αστυνομικών

40. Είναι νόμιμο για τον Αρχηγό να προμηθεύει, με δημόσια δαπάνη, για χρήση από τους ειδικούς αστυνομικούς ρόπαλα, όπλα και άλλη αναγκαία εξάρτυση για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.