Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών

98.-(1) Οι παροχείς δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες προς το κοινό υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών τους, σε επίπεδο που είναι ανάλογο με τον βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής αυτών των συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι παροχείς θα ενημερώνουν τους συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.