Ματαίωση αίτησης

4. Αν κατά τη διάρκεια της δίκης της αφάνειας εμφανιστεί ο αγνοούμενος ή φτάσουν αξιόπιστες ειδήσεις γι΄ αυτόν ή αποδειχτεί ο θάνατός του, η αίτηση απορρίπτεται.