ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3(1))

 

(α) Μία θέση Προϊσταμένου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας – Κλίμακα Α9-11.

(β) Μία θέση Κτηνιάτρου – Κλίμακα Α8-10.

(γ) Τέσσερις θέσεις Κρεοσκόπου – Κλίμακα Α8-10.

(δ) Δύο θέσεις Κρεοσκόπου – Κλίμακα Α4-7.