ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Άρθρο 9

______________

 

ΤΕΛΕΤΟΥΓΙΚΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

 

Α. Ανάγνωση του πιο κάτω κειμένου από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων:

 

«Γνωρίζετε εσείς ο ........................................................................................... και η

.............................................................................................................. ότι με την ταυτόχρονη συναίνεσή σας, που

γίνεται δημόσια και πανηγυρικά στην παρουσία μου και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται εδώ, δέχεστε ο ένας

τον άλλο για νόμιμο σύζυγο και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με την υπογραφή σας, συνάπτετε μεταξύ σας

νόμιμο γάμο για όλους τους σκοπούς του αστικού δικαίου.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ακόμα ότι ο γάμος σας δεν μπορεί να λυθεί στη διάρκεια της ζωής σας, παρά μόνο με έγκυρη απόφαση

δικαστηρίου. Αν οποιοσδήποτε από εσάς (πριν από το θάνατο του άλλου) συνάψει άλλο γάμο ενώ αυτός παραμένει άλυτος,

διαπράττει το αδίκημα της διγαμίας και θα υπόκειται στις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο.

 

Β. Δήλωση του κάθε μέρους, στο άλλο, ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων και των δύο μαρτύρων.

 

«Καλώ όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ να μαρτυρήσουν ότι εγώ ο/η ...................................................................

................................................................................................. δέχομαι εσένα την/τον .........................................

........................................................................................ ως νόμιμο σύζυγό μου για να αγαπώ και να μοιράζομαι από

τη μέρα αυτή στιγμές καλές και κακές, πλούτη και φτώχεια, ευτυχία και δυστυχία σ’ ολόκληρη μας τη ζωή μέχρι ο θάνατος

να μας χωρίσει.

 

Γ. Δήλωση του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων:

 

«Από αυτή τη στιγμή σας ανακηρύσσω σε αντρόγυνο. Ενώνεστε με την ελεύθερη συναίνεσή σας σε γάμο και οφείλετε

αμοιβαία αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος αποτελεί ολοκλήρωση του βίου σας και ταυτίζει τις τύχες

σας στις στιγμές τις καλές και τις κακές, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στα πλούτη και στη φτώχεια μέχρι ο θάνατος να

σας χωρίσει.

Με βάση την ισότητα πρέπει να αντιμετωπίζετε μαζί όλα τα ζητήματα και όλες τις δυσκολίες της ζωής. Μαζί θα πρέπει να

επωμίζεστε, ανάλογα με τις δυνάμεις του ο καθένας, τα βάρη του γάμου. Έχετε και οι δύο δικαίωμα και υποχρέωση να

μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και καλοί πολίτες και

ελεύθερες προσωπικότητες.».