Ποινικά αδικήματα

17.-(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος, επιχειρεί τον απόπλου επιβατηγού πλοίου κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο επιβατηγό πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.

(2) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (1) αδικήματος.

(3) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, ο οποίος παρέχει στην Αρμόδια Αρχή ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο ή παραποιεί τα υπάρχοντα στοιχεία.