Ποινικό αδίκημα παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου

8. Όποιος, εν γνώσει παραβιάζει την υποχρέωση του προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.