Αντιποίηση έργου διαμεσολαβητή

191.- Πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 164Α του Νόμου ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο ανάλογο Μητρώο ή μετά τη διαγραφή του από το οικείο Μητρώο και πρόσωπο το οποίο επαγγέλλεται ή οπωσδήποτε εμφανίζει ή διαφημίζει τον εαυτό του ψευδώς ως εγγεγραμμένο σε ένα από τα προβλεπόμενα Μητρώα του άρθρου 170 του παρόντα Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή  με χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.