Μεταφόρτωση παραδιδόμενων αποσκευών

1. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με παραδιδόμενες αποσκευές που φθάνουν σε Κυπριακό αερολιμένα με αεροσκάφος προερχόμενο από αεροδρόμιο τρίτου κράτους και μεταφορτώνονται, στον εν λόγω Κυπριακό αερολιμένα, σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, διενεργούνται στον πρώτο διεθνή Κυπριακό αερολιμένα αφίξεως.

2. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με τις παραδιδόμενες αποσκευές που φορτώνονται εντός Κυπριακού αερολιμένα σε αεροσκάφος με προορισμό κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου και οι οποίες πρόκειται να μεταφορτωθούν εντός κοινοτικού αεροδρομίου ή αεροδρομίου του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου σε αεροσκάφος με προορισμό αεροδρόμιο τρίτου κράτους, διενεργούνται στον διεθνή Κυπριακό αερολιμένα αναχωρήσεως.

3. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με αποσκευές που φθάνουν με τακτική ή έκτακτη πτήση από αεροδρόμιο τρίτου κράτους σε Κυπριακό αερολιμένα και μεταφορτώνονται, εντός του εν λήγω Κυπριακού αερολιμένα, σε τουριστικό ή επιχειρησιακό αεροσκάφος με άμεσο προορισμό κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, διενεργούνται στον Κυπριακό αερολιμένα αφίξεως της τακτικής ή έκτακτης πτήσεως.

3. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με αποσκευές που φορτώνονται σε τουριστικό ή επιχειρησιακό αεροσκάφος, εντός Κυπριακού αερολιμένα σε τακτική ή έκτακτη πτήση με προορισμό κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, διενεργούνται στον Κυπριακό αερολιμένα αναχωρήσεως της τακτικής ή έκτακτης πτήσεως.