Ενιαίος αριθμός πτήσεως

Κατά την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων προς και από αερολιμένα της Δημοκρατίας οι Κυπριακοί ή κοινοτικοί αερομεταφορείς ή οι αερομεταφορείς του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου δικαιούνται να συνδυάζουν αεροπορικά δρομολόγια και να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό πτήσεως.