Υποχρεώσεις συνδρομητή

1. Σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, το χρησιμοποιούμενο από τον συνδρομητή έκθεμα είναι ουδέτερο, συμφώνα με το άρθρο 172 (εκθέματα) παράγραφοι 3 και 4, εκτός αν απαιτείται άλλο έκθεμα που να ικανοποιεί επιθυμία του καταναλωτή.

2. Ο συνδρομητής δεν χειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων με τρόπο που οδηγεί σε ανακριβή, παραπλανητική ή στηριγμένη σε διακρίσεις παρουσίαση πληροφοριών στον καταναλωτή.

3. Ο συνδρομητής προβαίνει σε κρατήσεις και εκδίδει εισιτήρια συμφώνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στο χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων ή όπως ο συνδρομητής εξουσιοδοτείται από τον οικείο αερομεταφορέα.

4. Ο συνδρομητής ενημερώνει τον καταναλωτή για κάθε ενδεχόμενη αλλαγή αεροσκάφους σε απευθείας πτήσεις, τον αριθμό των προγραμματισμένων ενδιάμεσων προσγειώσεων, τον αερομεταφορέα που πραγματικά διενεργεί την πτήση, και την ενδεχομένως αναγκαία για τμήμα της πτήσεως αλλαγή αερολιμένα, εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Ο συνδρομητής ενημερώνει τον καταναλωτή για το όνομα και την διεύθυνση του πωλητή συστημάτων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, την διάρκεια διαφυλάξεως των προσωπικών δεδομένων, και τα μέσα που είναι στην διάθεση των θιγομένων πρόσωπων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους προσβάσεως στα δεδομένα.

5. Ο καταναλωτής δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε εκτύπωνα του εκθέματος του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων ή πρόσβαση σε παράλληλο έκθεμα ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων που αντανακλά την προβαλλόμενη στον συνδρομητή εικόνα.

6. Καθένας δικαιούται σε αποτελεσματική δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αυτά είναι αποθηκευμένα από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων ή από τον συνδρομητή.

7. Ο συνδρομητής χειρίζεται τις διευκολύνσεις διανομής του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων, συμφώνα με το άρθρο 170 (χρήση από συνδρομητές διευκολύνσεων διανομής).