Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην διεθνή εναέρια εμπορική κυκλοφορία.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 55 (συντονισμός αερολιμένα) μέχρι και 62 (αποταμίευμα χρονοθυρίδων) εφαρμόζονται σε αερολιμένες που εξυπηρετούν εμπορικά αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου.