Προσωρινές απαλλαγές

1. Σε εξαιρετικές ατομικές περιπτώσεις ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει την προσωρινή χρήση εντός της Δημοκρατίας αεροπλάνων τα όποια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βάσει άλλων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

2. Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει την χρήση πολιτικών ελικοφόρων αεροπλάνων με ανωτάτη πιστοποιημένη μάζα κατά την απογείωση άνω των 5.700 χιλιόγραμμων, τα όποια είναι ειδικώς σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σε πολύ λίγες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προϊόντων εξαιρετικού μεγέθους της αεροναυτικής βιομηχανίας και τα όποια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βάσει των λοιπών διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα αεροπλάνα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο εντός της Δημοκρατίας ή εντός της επικρατείας άλλου συναινούντος κράτους.