Moρφές πιστοποιήσεως θορύβου

1. Το πιστοποιητικό θορύβου κατά την έννοια των άρθρων 191 (πιστοποιητικό θορύβου), 193 (πιστοποίηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις), 194 (απαλλαγές εκ του νόμου) και 195 (χρήση Κυπριακών αεροπλάνων εκτός Δημοκρατίας) μπορεί να λάβει την μορφή ενός χωριστού πιστοποιητικού θορύβου ή μιας σχετικής δηλώσεως περιλαμβανόμενης σε ένα άλλο έγγραφο, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους νηολογήσεως, φέρεται πάντοτε επί του αεροπλάνου κατά το άρθρο 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) παράγραφος 1(γ), και περιέχει τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:

(α) κράτος νηολογήσεως και αριθμό νηολογήσεως του αεροπλάνου,

(β) αριθμό σειράς του κατασκευαστή,

(γ) τον καθορισμένο από τον κατασκευαστή τύπο και μοντέλο του αεροπλάνου,

(δ) στοιχειά κάθε πρόσθετης τροποποιήσεως του αεροπλάνου που έγινε με σκοπό την τήρηση των εφαρμοστέων προδιαγραφών πιστοποιήσεως θορύβου,

(ε) την μεγίστη μάζα του αεροπλάνου κατά την κατάδειξη της τηρήσεως των εφαρμοστέων προδιαγραφών,

(στ) την στάθμη θορύβου και τους συντελεστές εμπιστοσύνης ποσοστού 90 % κατά το σημείο αναφοράς για το οποίο καταδείχθηκε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές πιστοποιήσεως θορύβου.

2. Αναγνωρίζεται η ισχύς των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους νηολογήσεως, αν αυτό είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.