Αερολιμένας ελέγχου

1. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με χειραποσκευές και παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που επιβαίνουν σε αεροσκάφος, το οποίο φθάνει σε Κυπριακό αερολιμένα από αεροδρόμιο τρίτου κράτους και ύστερα από μια στάση συνεχίζει την πτήση του προς κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου δεν διενεργούνται στον Κυπριακό αερολιμένα.

2. Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με χειραποσκευές και παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που επιβαίνουν σε αεροσκάφος, το οποίο σταματά σε Κυπριακό αερολιμένα πριν συνεχίσει με κατεύθυνση αεροδρόμιο τρίτου κράτους, δεν διενεργούνται στον Κυπριακό αερολιμένα.