Επιβάτες που ταξιδεύουν δωρεάν

Ο αερομεταφορέας δεν οφείλει αποζημίωση, όταν αρνείται επιβίβαση σε επιβάτη που ταξιδεύει δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο, μη διαθέσιμο άμεσα ή έμμεσα στο κοινό.