Τουριστικά και επιχειρησιακά αεροσκάφη

Οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις σχετικά με αποσκευές πρόσωπων που επιβαίνουν σε τουριστικά ή επιχειρησιακά αεροσκάφη διενεργούνται-

επί πτήσεων που προέρχονται από αεροδρόμιο τρίτου κράτους, στον πρώτο Κυπριακό διεθνή αερολιμένα αφίξεως,

επί πτήσεων που προέρχονται από κοινοτικό αεροδρόμιο ή αεροδρόμιο κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στον τελευταίο Κυπριακό διεθνή αερολιμένα, εφόσον το αεροσκάφος πρόκειται να συνεχίσει την πτήση του προς αεροδρόμιο τρίτου κράτους.