Ποινική δίωξη

66. Δίωξη σε σχέση με οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ασκείται μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με τη συγκατάθεσή του.