Σημείωση
4(2) του Ν. 116(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν. 116(Ι)/2011

Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2011] ισχύουν για εργοδότηση, η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.