Σημείωση
4 του Ν. 28(Ι)/2019Αναδρομική ισχύς του Ν. 28(Ι)/2019

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 28(Ι)/2019] λογίζεται ότι άρχισε την 25η Μαρτίου 2013.