Σημείωση
3 του Ν. 179(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του Ν. 179(Ι)/2020

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδη του Ν. 179(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.