Σημείωση
3 του Ν. 19(Ι)/2013Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 19(Ι)/2013]

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 19(Ι)/2013] θεωρείται ότι άρχισε την 25η Μαρτίου 2013.