Σημείωση
3 του Ν. 95(Ι)/2020'Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 95(Ι)/2020]

Η ισχύς του παρόντος Νομου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 95(Ι)/2020] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2020.