Απαγόρευση αποκάλυψης ταυτότητας

15.—(1) Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ονόματος προσώπου εναντίον του οποίου διαπράχθηκε αδίκημα κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου του 2000, και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000, ως και του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της κατάθεσής του.

(2) Απαγορεύεται η δημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ονόματος ή του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της κατάθεσης μάρτυρα σε υπόθεση που αφορά αδίκημα που προβλέπεται στους Νόμους που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (2) διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και με τις δύο ποινές.