Δωρεάν αξιολόγηση υγείας για εφήβους που απασχολούνται τη νύκτα

14. Πριν από ενδεχόμενη τοποθέτηση εφήβων σε νυχτερινή απασχόληση και, εν συνεχεία, κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, παρέχεται στους εφήβους δωρεάν αξιολόγηση της υγείας τους και των ικανοτήτων τους.