Έξοδα νομικής διερεύνησης τίτλου

38. Οποιαδήποτε έξοδα υφίσταται ενυπόθηκος πιστωτής αναφορικά με τη νομική διερεύνηση τίτλου οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που προσφέρεται για υποθήκευση από τον οφειλέτη, επιβαρύνουν τον ενυπόθηκο πιστωτή και όχι τον οφειλέτη, είτε ως δικαιώματα τα οποία σαφώς αναφέρεται ότι σχετίζονται με τέτοια έξοδα είτε ως μέρος οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης που σχετίζεται με το στεγαστικό δάνειο.