Κυρώσεις

13.—(1) Εργοδότης ο οποίος παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 σχετικά με την ενημέρωση, διαβούλευση και γνωστοποίηση, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(2) Όταν οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου πριν την πάροδο των 30 ημερών, ο εργοδότης που τις πραγματοποιεί είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.