Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων ή Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.

13.-(1) Η Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων διορίζεται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. και απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο της διεύθυνσης του σχολείου, ως πρόεδρο·

(β) εκπρόσωπο του Καθηγητικού Συλλόγου·

(γ) εκπρόσωπο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου·

(δ) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων·

(ε) εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας· και

(στ) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών.

(2) Η θητεία της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. είναι διάρκειας ενός έτους.

(3) Η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. εκδίδει κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει την εσωτερική της διαδικασία.